Onze klanten

Uitgelichte klant: Woonkwartier

Over Woonkwartier 

Woonkwartier is een West-Brabantse woningcorporatie, werkzaam in achttien (dorps)kernen in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Steenbergen. Zij voeren volkshuisvestelijke taken uit vanuit een grote lokale betrokkenheid.

Meer over Woonkwartier : www.woonkwartier.nl

Onze dienstverlening voor Woonkwartier

Digitale communicatie

Media en drukwerk

  • Ontwikkeling en/of inzet PR en media

Onze klanten

quotations-button

Zoekt u de beste manieren om uw klanten te bereiken? Wij helpen u graag.


Thiemen Vermeulen

Adviseur strategie en marketing

Of bel met ons kantoor

0167 – 565 930

Onze producten & diensten

Communicatie ontzorging

Tekst, beeld en ontwerp

tekstbeeldontwerp

Digitale communicatie

digitalecommunicatie

Media en Drukwerk

mediadrukwerk